Follower

Donnerstag, 7. Dezember 2017

L a n z a r o t e M o o n L a n d s c a p e


Hello everyone, i capture this views when we were on our holiday on the lanzarote island. We were on a tour to the Moon Landscape of Lanzarote. It was so beautiful and unreal.
I want to share with you

h o m e m a d e r o a s t e d c h i c k e n

Recipes:
hole chicken

W5 (middle size) Potatos
4 Carots 3 Tomatos
ns Milk Butter Olive
2 Onions or Redoni
oOil Salt Pepper
real good with salt and pepper and olive oil 2 put into a roat
1 rub the chicken
ing bag
tos carots tomatos and onions into a bowl season well with salt pepper olive oil 4 put all
3 add pot
a together into the roasting bag 5 then push in to the oven - 180C
remove some of the vegetables and mash and season with a little
6 after 2-2,5 hours, when the chicken ist well roasted, take out
7bit of salt pepper oil butter and milk (our Kids love this very much)
asting aroma Now enjoy :) Cách làm: 1 xoa con gà với muối tiêu và dầu olive 2 cắ
The potatos carots tomato mash is really soft and have a really nice r
oc khoai tay, càrốt, cà chua, và hành, xong trộn đều với gia vị 3 bỏ tắc cả vào bao nướng thịt 4 cho vào hầm nướng khoảng 180 độ đến 2-2,5 tiếng đồng hồ
bay giờ láy ra và láy phần khoai càrốt ra trộn với gia vị một ít sữa và bơ gia đình có trẻ em làm cách này trẻ em rất thích
Chúc các bạn ăn ngon nhé :)

super easy healthy banana oatmeal muffins

c h r i s t m a s v a s e - easy cheap homedecor

DIY with Kids - A d v e n t C a l e n d a r